Menu Loving Vegan Kitchen

Loving Vegan Kitchen – Quận 10

Đia chỉ: 450 - 452 Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Điện Thoại: (+84) 2862 700 177
Email: vegankitchen.hcm@gmail.com
Thời Gian Mở Cửa:
Buổi sáng: 9:00 - 14:00
Buổi tối: 17:00 - 22:00

|

Loving Vegan Kitchen – Quận Bình Thạnh

Đia chỉ: 23B Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Điện Thoại: (+84) 2835 106 698 
Email: vegankitchen.hcm@gmail.com
Thời Gian Mở Cửa:
Buổi sáng: 9:00 - 14:00
Buổi tối: 17:00 - 22:00

|